Sunday, May 27, 2018

(新進度)一對一 4~10歲包學識游泳班 - 浪浪泳會


收到非常多人詢問, DORIAN上咗4堂, 又同大家UPDATE下先~
DORIAN 進度不俗
而且越來越鍾意游水
其實呢樣先係都係我最想見到嘅有時 DORIAN 會唔記得正確動作
老師都會好有耐性咁叫佢REPEAT再REPEAT
直到做得啱為止視頻可以CLICK呢到: https://www.facebook.com/chinchin826/videos/1702009093224454/


浪浪泳會嘅 一對一教學 真係好好
老師可以專心教之餘
亦完全了解學生進度同需要
比起之前學過嘅一對二/一對三 嘅游泳班真係有好大差別一堂60分鐘就真係游足60分鐘
小朋友冇話要係池邊呆等嘅時候
每一堂都非常充實
所以先可以做到: 上較少堂數但比別人學得快
見 DORIAN 游得越來越有自信
我見到到感到好開心!學游水除咗希望 DORIAN 學懂其中一樣求生技能,
同時係想佢身體更強健
絕對係一舉多得嘅活動!


夏天到啦
家長們想小朋友學游水可以考慮浪浪泳會啊~
浪浪泳會 推出包學識課程比4~10歲嘅小朋友
保證4-10歲小孩於課程內學識!
4歲: 學35堂
5歲: 學25堂
6-10歲: 學15堂

有興趣可以直接Whatsapp93350995報名

地點:
荔枝角公園游泳池(美孚)
觀塘游泳池
何文田游泳池

浪浪泳會專頁:


contact me at 00cchin@gmail.com

Dorian B 分享小站

No comments:

Post a Comment