Tuesday, January 2, 2018

Happy New Year~新年整新甲

聖誕節一過, 又係時候整新GEL NAIL啦~
聽講嚟緊會興紫色, 所以今次揀咗以紫色為主嘅色系
 美甲師建議加d星星同閃片, 再劃上唔同色嘅圓點點裝飾,
睇落好似開party嘅紙碎咁, 好靚好喜歡

我係尖沙咀嘅 BB nail & beauty 整,
佢地用嘅係美國/日本gel, 品質有保證, 無咁傷甲亦唔會整到指甲暗黃㗎~

而且顏色, 閃片閃石小裝飾又多選擇
想整咩款都比到建議我
美甲師好nice又快手, 想整甲可以考慮呢間啊BB Nail and Beauty
尖沙咀堪富利士道5-5a號 6樓
尖沙咀地鐵站A2出口出
Whatsapp 預約: 61170336 .

contact me at chinxchin@yahoo.comNo comments:

Post a Comment